Home

Zarządzanie Centrum

 

Działalnością  Centrum  kieruje  Dyrektor  i  reprezentuje  go  na  zewnątrz. Podejmuje  samodzielne  decyzje  dotyczące  funkcjonowania  Centrum, ponosi  za  nie  odpowiedzialność. Może  upoważnić  swoich  zastępców  do  załatwiania  spraw  w  jego  imieniu.

Dyrektora  w  czasie  jego  nieobecności  zastępuje (zastępca):

  • zastępca  dyrektora
  • upoważniony  pracownik Centrum

Dyrektor  zarządza  Centrum  przy  pomocy:

  • zastępcy  dyrektora
  • głównego  księgowego
  • naczelnej  pielęgniarki
  • kierowników jednostek i komórek organizacyjnych: ordynatorów, kierownika zakładu radioterapii, kierownika zakładu diagnostyki obrazowej, kierownika pracowni diagnostyki laboratoryjnej, kierownika bloku operacyjnego, kierownika działu statystyki medycznej i wojewódzkiego biura rejestracji nowotworów, kierownika apteki szpitalnej,
  • kierownika działu eksploatacyjno-technicznego
Termin składania:
Opublikowano: poniedziałek, 01, grudzień 2014 14:15
Opublikował: