Home

Statut

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII w OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego (tekst jednolity)

UCHWAŁA NR XXII/287/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012 w sprawie ZMIANY STATUTU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII w OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego

UCHWAŁA NR XXX/382/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013 w sprawie ZMIANY STATUTU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII w OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego

UCHWAŁA NR XXXVII/445/2013 SejmikuWojewództwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ZMIANY STATUTU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII w OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego

UCHWAŁA NR XXXVII/445/2013 SejmikuWojewództwa Opolskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie ZMIANY STATUTU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII w OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego

UCHWAŁA NR XXXVII/445/2013 SejmikuWojewództwa Opolskiego z dnia 28 października 2014r. w sprawie ZMIANY STATUTU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII w OPOLU im. prof. Tadeusza Koszarowskiegoprof. Tadeusza Koszarowskiego

UCHWAŁA NR XXXVII/445/2013 SejmikuWojewództwa Opolskiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie ZMIANY STATUTU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII w OPOLU im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

 

 

Skład Rady Społecznej:


Renata        JAŻDŻ-ZALESKA          przewodniczący
Sławomir    TUBEK                       wiceprzewodniczący
Ignacy        CZEKALSKI

Bolesław     GORANCZEWSKI

Marek         KAWA

Jan             KRZESIŃSKI

Bożena       MICHALSKA

Marek         PIETRUSZKA

Irena          POLITOWICZ_KURYŁO

Adam         TOMCZYK

 

 

 

 

 

 

Termin składania:
Opublikowano: poniedziałek, 01, grudzień 2014 14:23
Opublikował: