Home

6/PN/2017 - dostawa płynów i opatrunków

ogłoszenie: http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=6c2e6c4d-00a8-41cb-a3b0-8e4163f970d8&path=2017%5c03%5c20170328%5c53293_2017.html

 

Dokumenty do pobrania:

 

SIWZ    SIWZ - poprawiona 29.03.2017r.  

 

Termin składania ofert: 05.04.2017r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 05.04.2017r. godz. 13:00

termin zgłaszania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: 31.03.2017r.

 

Załączniki do SIWZ:

 

1) opis przedmiotyu zamówienia (formularz asortymentowo-cenowy)

2) ogólne warunki umowy

3) formularz oferty

4) wzór oświadczenia 1

5) wzór oświadczenia 2

6) wzór oświadczenia 3 (dot. przynależności do grupy kapitałowej)

 

 

 

wtorek, 28, marzec 2017 14:07
Opublikował: Anna Gąska

5-PN-2017 zakup i dostawa środków dezynfecyjnych

Status przetargu:     Rozpoczęty -> Pytania i odpowiedzi -> Zakończony
Data ogłoszenia:      17.03.2017

       Status przetargu:     Rozpoczęty -> Pytania i odpowiedzi -> Zakończony
       Data ogłoszenia:      17.03.2017

____________________________________________________________________________________________________________

 

Ogoszenie

 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

 


 

wyjaśnienia I

 


 

informacja o złożonych ofertach

 


piątek, 17, marzec 2017 12:58
Opublikował: Bożena Chodysz

1/PN/2017 - zakup enrgii elektrycznej

Status przetargu:     Rozpoczęty ->Pytania i odpowiedzi -> Zakończony
Data ogłoszenia:       25.01.2017

       Status przetargu:     Rozpoczęty -> Pytania i odpowiedzi -> Zakończony
       Data ogłoszenia:      25.01.2017

____________________________________________________________________________________________________________

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Ogłoszenie: http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=ef04da5d-1a3a-48fa-bd2c-ef21822a51f0&path=2017%5c01%5c20170125%5c13892_2017.html

 

specyfkacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 1

załącznik nr 2, 2a

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

zalącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

 

załącznik nr 3 (po zmianach)

załącznik nr 8 (po zmianach)

____________________________________________________________________________________________________________

 

wyjaśnienia I

____________________________________________________________________________________________________________

 

informacja na podstawie art. 86 ust. 5 PZP

____________________________________________________________________________________________________________

 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

środa, 25, styczeń 2017 11:46
Opublikował: Bożena Chodysz