Home

Jednostki organizacyjne

W  Opolskim Centrum Centrum  bada  się  i  leczy  pacjentów  w  następujących  oddziałach, poradniach i  pracowniach:

 • Oddział  Onkologii  Klinicznej z Odcinkiem Dziennym
  - ordynator  dr n. med.  Barbara Radecka 
  - pielęgniarka  oddziałowa  -  Justyna Skiba-Bubin

 • Oddział  Ginekologii Onkologicznej z Odcinkiem Dziennym
  -  ordynator  lek. med. Marcin Kalus
  -  położna  oddziałowa  -  Wanda  Kiewicz

Oddział  Chirurgii Onkologicznej, przy  którym  jest  blok  operacyjny  i  pododdział intensywnej  opieki  pooperacyjnej
-  ordynator  dr  n. med.  Aleksander  Sachanbiński
-  pielęgniarka  oddziałowa  -  Mariola Trzaska

 • Oddział Radioterapii
  - ordynatora  lek. med. Piotr Tokar
  - pielęgniarka oddziałowa - Helena Barchańska

 • Blok Operacyjny
  - kierownik bloku operacyjnego lek. med. Monika Hobot
  - pielęgniarka koordynująca bloku operacyjnego - Ewa Dyktyńska

 • Zakład  Radioterapii, w którym zainstalowana jest aparatura do leczenia promieniami oraz  do przygotowania leczenia, w tym: komputerowe systemy planowania leczenia, aparat  kobaltowy, przyspieszacz liniowy, symulator, aparat gammamed (źródło  iryd  promieniotwórczy)
  -  kierownik  zakładu  lek. med. Lidia Czopkiewicz
  -  kierownik  zespołu  techników  -  Sebastian Zalwert

 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, w której wykonywane są badania przy pomocy tomografu  komputerowego,  mammografu,  aparatu  usg  i  rtg
  -  kierownik zakładu lek. med. Bożena Widz-Tomala
  - kierownik zespołu techników - Małgorzata Reding

 • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej 
  - kierownik dr n. med. Agata Pardej

 • Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna, w  której  bada  się i  konsultuje  pacjentów skierowanych  przez  innych  lekarzy  oraz  tych,  którzy  zgłaszają  się  sami; w  przychodni  przyjmujemy  każdego  pacjenta  w  dniu,  w  którym  się  do  nas zgłosi.

 

Poradnie,  które  wchodzą  w  skład  Przychodni  to:

 • Poradnia  Chirurgii  Onkologicznej
 • Poradnia  Profilaktyki Chorób Piersi
 • Poradnia  dla  Chorych  ze  Stomią
 • Pracownia  Endoskopii
  (pracą  tych  poradni  kieruje  ordynator  oddziału chirurgii  onkologicznej)
 • Poradnia  Onkologii  Ogólnej
 • Poradnia  Chemioterapii
 • Poradnia  Genetyki
 • Poradnia  Profilaktyki  Chorób  Nowotworowych -  pracą  tych  poradni  kieruje  ordynator oddziału onkologii  klinicznej
 • Poradnia  Radioterapii
 • Poradnia  Laryngologiczna  Konsultacyjna
  (pracą   poradni  kieruje  kierownik  zakładu radioterapii)
 • Poradnia  Onkologii  Ginekologicznej
  (pracą  poradni  kieruje ordynator oddziału ginekologii onkologicznej z odcinkiem dziennym)
 • Poradnia Leczenia Bólu
  (pracą poradni kieruje ordynator oddziału chirurgii onkologicznej i ordynator oddziału onkologii klinicznej z odcinkiem dziennym)

Pielęgniarką  koordynującą  w  Przychodni  jest  Maria  Białas.

Termin składania:
Opublikowano: poniedziałek, 01, grudzień 2014 14:15
Opublikował: